پیام کودار به مناسبت جشن نوروز

۲۹ اسفند, ۱۳۹۴

 

نوروز، روز آشتی و تجلی زیبای آفرینش آزادی است.

    نوروز، روز آشتی و تجلی زیبای آفرینش آزادی است. آنجا که انسان یک بار دیگر به حقیقت آزاد‌زیستن، معنای راستینی می‌بخشد، نوروز و زیبایی آزادی تجلی می‌یابد. تاریخ بر خود می‌بالد که این سرزمین همچنان حقیقت آزاد‌زیستن، زیبایی و نوروز آزادی را جشن می‌گیرد. اگر چه خاورمیانه این خاستگاه نوروز، سال‌هاست که مردمانش با زخم‌های بی‌شمار به استقبال نوروز می‌روند، اما همچنان یاد سربلندی و افتخارات چیرگی‌ بر سیاهی، تباهی و سردی را آزادانه جشن می‌گیرند. نوروز تنها تداعی‌گر یک واقعه‌ی تاریخی در یک مقطع زمانی‌ نیست، بلکه نقش و نگار تکاپوی مداوم، مبارزات و پیروزی‌های پیویسته‌ی خلق‌های این سرزمین است. نوروز جهد و تلاش زنان و مردانی‌ست که سعی در شناختن و شناخته‌شدن دارند. بانگ همبستگی و هم‌روحیِ جهان نیکی‌ها برای رهایی از یوغ بردگی و بندگی‌ست. آنجا که مردمان این سرزمین، تمامی جهان را به آشتی، برابری و عدالت فرا می‌خوانند. آری نوروز برای ما رخداد است و گذار از کرختی همه‌روزه‌ای‌ست که نظام سیاهی و سلطه، سعی در نهادینه‌نمودن آن داشته و تهی‌نمودن معنای حیات را در سرمی‌پروراند. نوروز برای ما لحظه‌ی حضور است در صفوفی که به نوروز معنایی فراگیر می‌بخشد. مبارزه برای رشد و تعالی وجودی‌مان در ابعاد فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.

با ستایش بی‌دریغ مبارزان و آفرینش‌گران نوروز راستین آزادی و آن ملتی که سر تعظیم در برابر ضحاکان امروز فرو نیاورده‌است، و کاوه‌آسا آتش فروزان و شکوه حماسه‌ی نوروز مقاومت و آزادی در باکور کوردستان را زنده‌ نگاه‌داشته‌اند، برای هم‌زیستی و آشتی روژآوای کوردستان و برای مردمان مقاوم باشور و برای خلق انقلابی‌مان در روژهه‌لات کوردستان؛ به تمامی خلق‌‌های آزاده و مبارز در جای‌جای ایران، با گرامی‌داشت یاد و نام همه‌ی شهیدان راه‌ آزادی، آغاز نوروز و بهار سال ۲۷۱۶ کوردی‌ ـــ‌ 1395 هجری شمسی را به مادران شهید، زندانیان مبارز، و تمامی خلق، صمیمانه تبریک و تهنیت گفته، سربلندی، پیروزی و آزادی خلق‌مان را خواستاریم.

شورای رهبری جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ــ کودار

نوروز ۲۷۱۶  ــ ۱۳۹۵ هجری شمسی‌

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.