وه هه‌ڵەبجه تام عشق بناس

17 ئازار, 2017

وه ڕۆژێ که هه‌لەبچه وه داڵگ پیا بی، مه‌ردمەیل وڵات وه‌تن: هه‌لەبجه نەهات بی، زۊخ و خوسه ‌و کۆس که‌فتی. کۆس که‌فتی وه مانای ئه‌وه‌سه که‌سی ئه‌زیزی بمرێ. ئیسه که چاو داچه‌قنم و خاس نووڕم زانم هه‌لەبجه تام عشق دیری. هاتی بیوشی کام عشق؟‌ عشق مردن مناڵەیل وە وه‌ر سینه‌ی داڵگیان یا باوگەیلی که خوەیان خه‌نه مل ئه‌زیزەیلیان تا خودا به‌زە‌یی وه پیان بای. هۊر کردن وه په‌ڵەپرتی کردنیان وه ژیر واران بمەیل سه‌دام. ئه‌سرەیل‌‌ هشکیای ناو چاوەیلیان که نیه‌توەنی شووڕەو بوو. توز چه‌رمی مل دەمچاو مناڵەیلی که بەکره خەو گرده‌سیانه وه‌ر. له‌شەیل ڕه‌قەو بی که‌‌فتیای ناو کۊچەیل. چریکانن کەیوانوەیل ئه‌ڕای گشت که‌سەیلیان که دی نین دڵ‌ کافر ئاگر دەی. ئاخه بڕانن گیسەیل چنیای کوره‌ِی عشقه؟ کوره‌ِ‌‌ی؟ ئیوشم عشقی وه قۊلی دڵەو، عشقی که ئیمه تامی نیه‌زانیم. عشق وه ژیانی که دو ڕوژ وه گەرد ناپاڵ سیورد بکەنەو دەربه‌ن نەۊد و تو خوەد ئه‌ڕای ساڵ نو گورجەو بکه‌ید. بنووڕن بنووڕنه دڵنگەیل وه‌ریان گشتیان ڕه‌نگینن، ڕه‌نگین ڕه‌نگین. ڕاسی وه ژیر ناپاڵ چاوه‌ڕی نەوروژ بۊن تامی چۊنه؟ ئیوشن ئه‌ڕای یه‌ کە سام خاس بچوه ناو ماڵەیل دو ڕوژ شار بمباران بی. دی شیشه وه‌ قەی دەر و بان ماڵەیل نه‌مەنۊ. ئیره ماڵەیلی وازن، واز وه جیو دڵ خودا، بو مزگانی وەهار لیول خویه ناو ماڵەیل. ئەڵاجۊە گشت هەڵەبجه دیونن و به‌زەییان وه ‌پی تیەید. هاتی به‌ز‌ەیی وه خوەیان بای، که وەناو عشق هه‌لەبجه مه‌ننه. وه‌ختی دیونی چیو داڵگی وه گشتی گیان مناڵەگه‌ی گردە‌سه باوەش و ته‌قه‌لا نیەکه‌ی بەهەیواید وە تام ترس وه ناو چاوەیلی نیه، زانی عشق چه‌س؟ زانی چه؟ وه‌ختی کوڕی دیونید داڵگی وه نوای چاوی که‌فیده زەۊ کوڕەگه تویی هیز بگری و بڕەسیە هانای داڵگی وەلی هاز وە ناو گیانی نیه، ده‌نگ هه‌ناسه‌ِی داڵگی تیە‌ید، داڵگی توەی هاوار بکه‌ی! نیەتوەنید، چمان یه‌کی چنگ ناسه قوڕگی. کوڕەگه‌ توەی وه چەپاڵه بکوتیده ناو دەم چاو خوەی نیەتوەنید، توەی سەر خوەی بکوتیده زەۊ تا ڕمه وه ناو سەری هیز بگری، نیه‌تونید خوەی کوتەڵه کو بکەید ئه‌ڕای داڵگی. دۊیه‌ت بۊچگی که برا بۊچگەی داسه کوڵەو دەرچود، نه ئەڕا خاتر خوەی چود، ئەڕا خاتر برا بۊچگەی، که ئەوقەره قورسه‌‌ بەشەر مات بودن. کی زانی تام عشق چۊنه؟؟؟ هه‌ڵەبجه تابڵو ڕەنگینی بی که شون ده‌س عشقه، وەلی تام عشق هه‌لەبجه تیه‌ڵ بی، تیه‌ڵ…